xoves, 10 de outubro de 2013

Frases de Nelson Mandela

As 13 primeiras son que se vén neste vídeo

1- O Valente non é o que sente mede , senón o que vence ese medo.
2- A educación é a arma máis poderosa que un pode usar para mudar o mundo.
3- Se un fala cun home nunha linguaxe que el comprende,  a información éntralle na cabeza. Pero se un fala na súa lingua ,abarcamos o campo do corazón.
4- Non hai nada como regresar un lugar que está igual para descubrir o moito que mudou.
5- Soño con que un día en que todos os homes se levanten e comprendan que foron feitos para vivir como irmáns.
6- Un non é amado porque é bo, un é bo porque é amado.
7- Unha boa cabeza e un bo corazón sempre é unha combinación formidable.
8- Eu son o capitán da miña alma.
9- Non esqueza un que os santos son pecadores que continúan pecando.
10- Aínda hai xente que non sabe, cando se levanta, de onde virá a próxima comida, e hai crianzas con fama que choran.
11- Criticar sobre os outros é certamente un defecto, máis é unha virtude cando é aplicado a  si mesmo.
12- Debemos promover  ó coraxe onde hai medo, promover o acordo onde existe conflito, e inspirar esperanza onde hai desespero.
13- Non poderás encontrar ningunha paixón se te conformas cunha vida que é inferior a aquela que eres capaz de vivir.

Agora seguen pero  clasificadas por tematicas

EDUCACION
1- A educación é a arma máis poderosa que un pode usar para mudar o mundo.
2- A xente debe aprender a odiar, e si poden aprender a odiar, pódeselles ensinar a amar.
3- Ninguén nace odiando a outra persoa pola cor da súa pel ou a súa orixe, ou a súa relixión.
4- Sen linguaxe, non podes falar coa xente e entendela, compartir as súas esperanzas e aspiracións, comprender a súa historia, apreciar a súa poesía, nin saborear as súas cancións.
5- Se un fala cun home nunha linguaxe que el comprende,  a información éntralle na cabeza. Pero se un fala na súa lingua ,abarcamos o campo do corazón.

PERSOA
1- Eu son o capitán da miña alma.
2- Mentres camiñaba cara á porta que me levaría á liberdade sabía que si non me libraba da amargura e do odio, aínda seguiría no cárcere.
3- Aprendín que a coraxe non é a ausencia do medo, senón o triunfo sobre el.
4- Ser optimista é manter a cabeza apuntando cara ao sol, mentres os pés avanzan.
5- A maior gloria na vida non consiste en non caer nunca senón en levantarnos cada vez que caemos
6- Debemos usar o tempo sabiamente e darnos conta de que sempre é o momento oportuno para facer o correcto.
7. Un non é amado porque é bo, un é bo porque é amado.
8. Non poderás encontrar ningunha paixón se te conformas cunha vida que é inferior a aquela que es capaz de vivir
8- Criticar sobre os outros é certamente un defecto, máis é unha virtude cando é aplicado a  si mesmo.
8- Unha boa cabeza e un bo corazón sempre é unha combinación formidable.
9- Non esqueza un que os santos son pecadores que continúan pecando.

LOITA
1-Camiñei un longo camiño cara á liberdade.
2-Sempre parece imposible ata que se fai.
3-Dirixe desde atrás e deixa que os demais crean que son eles os que están diante.
4-Ponte en primeira liña cando haxa perigo. Entón a xente vai apreciar o teu liderado.
5-Unha persoa non se converte nun loitador pola liberdade esperando gañar premios.
6-Un ganador é un soñador que nunca se rende
7-Debemos promover  ó coraxe onde hai medo, promover o acordo onde existe conflito, e  inspirar esperanza onde hai desespero.

SOCIEDADE

1-Ser libre non é simplemente desfacerse das cadeas, senón vivir dun xeito que respecte e destaque a liberdade dos demais.
2-Superar a pobreza non é unha tarefa de caridade, senón un acto de xustiza.
3-Do mesmo xeito que a escravitude e o apartheid, a pobreza non é natural.
4-Unha nación non debe xulgarse pola forma en que trata aos seus cidadáns máis altos senón aos máis baixos.
5-Non pode haber unha revelación máis intensa do alma dunha sociedade que a forma en que trata aos seus nenos.
6-Acariñei o ideal dunha sociedade democrática e libre na que todas as persoas vivan xuntas en harmonía e con igualdade de oportunidades.
7-Soño con que un día en que todos os homes se levanten e comprendan que foron feitos para vivir como irmáns.

MUNDO

1-Sabemos moi ben que a nosa liberdade é incompleta sen a liberdade dos palestinos.
2-Toda a miña vida  dediqueina  á loita do pobo africano.
3-Soño cun África que estea en paz consigo mesma.
4-Ás veces recae sobre unha xeración o ser grande, talvez a túa poida ser esa xeración.
5-A paz é a mellor arma para o desenvolvemento que poida ter calquera persoa.
6-A música e o baile son os que me fan estar en paz co mundo.

7-Non hai nada como regresar un lugar que está igual para descubrir o moito que mudou

OUTROS
1-A diferenza que provoquemos na vida doutros é o que vai determinar o significado da vida que levamos.
2-Unha das cousas que aprendín cando estaba negociando, foi que ata que non me cambiei á miña mesmo, non puiden cambiar aos demais.
3-Nada é branco ou negro
4-Ao deixar que a nosa luz brille, sen darnos conta damos permiso a outros para facer o mesmo.
5-Ter resentimento é como beber un veleno e esperar que este vaia a matar aos teus inimigos.
6-Aínda hai xente que non sabe, cando se levanta, de onde virá a próxima comida, e hai crianzas con fama que choran.

Máis sobre Nelson Mandela

Ningún comentario:

Publicar un comentario