sábado, 14 de febreiro de 2015

Casa da Luz - Pontevedra - Edificio con Historia


A Casa dá Luz, na que os seus  arcos presiden a Praza da Verdura, foi dende 1595 matadoiro e carnizaría municipal, central eléctrica, mercado cuberto de froitas e legumes, xulgado municipal, local para bailes públicos, caixa de aforros e monte de piedade, sede do sindicato de produtores de sementes, local do servizo municipal de augas, sede da Policía Local e agora está como empresa pública "Turismo Pontevedra.  
Como central eléctrica, foi a 1ª de Galicia e a segunda de España, despois da de Girona.         Máis sobre o Ano Internacional da Luz

Ningún comentario:

Publicar un comentario