martes, 17 de setembro de 2013

Que é un xeoparque?


Un Xeoparque global é unha zona protexida que conta cun patrimonio xeológico de importancia internacional, e que cumpre así mesmo con criterios de unidade e estética. Este patrimonio é utilizado para promover o desenvolvemento sostenible das comunidades locais establecidas no lugar.


Un Xeoparque Europeo é un territorio que inclúe un patrimonio xeológico particular e unha estratexia de desenvolvemento territorial sostenible apoiada nun programa europeo de promoción do desenvolvemento. Debe ter límites ben definidos e un área suficientemente grande para un verdadeiro desenvolvemento económico do territorio. Un Xeoparque Europeo debe conter un certo número de xeositios de importancia particular en términos da súa calidade científica, rareza, valor estético ou valor educativo. A maioría dos puntos de interese presentes no territorio dun Geoparque europeo deben ser parte do patrimonio geológico, pero o seu interese pode ser tamén arqueológico, ecolóxico, histórico ou cultural.

A foto da imaxe é do Xeoparque do País Vasco

Onde se atopan os xeoparques?

Ningún comentario:

Publicar un comentario