sábado, 2 de novembro de 2019

Unha pelota que levita


Para facer o experimento necesitamos unha  pelota lixeira (de cortiza ou de ping-pong) e un secador de pelo. Se acendemos o secador e deixamos a  pelota na parte central da corrente de aire vemos que permanece en repouso sen caer. A  pelota permanece no centro da corrente sen caer pero virando sobre si mesma.
Dependendo do peso da  pelotita quedará suspendida máis preto ou máis lonxe do secador.
Podemos comprobar que ao inclinar un pouco o secador a  pelota non cae e que se achegamos o secador coa  bola a unha parede a  pelota ascenderá.
A explicación do experimento parece moi simple. A corrente de aire ascendente que sae do secador xera unha presión e unha forza que compensa o peso da  bolita. Isto permita que a  bola quede flotando no aire. Agora ben, por que permanece a  bola atrapada no centro da corrente de aire sen saír?    Hai  dúas posibles explicacións:
Primeira explicación:
A velocidade do aire que sae do secador é maior na parte central e menor nos bordos. Fóra da corrente o aire está en repouso. As rexións onde o aire móvese con maior velocidade son de baixa presión e as rexións onde o aire ten menor velocidade son de alta presión (principio de  Bernoulli)
Cando a  pelota desprázase lixeiramente da parte central da corrente xérase unha diferenza de presión (e unha forza neta) que empuxa á  pelotita de regreso ao centro da corrente. Ademais, a diferenza de presión fai que vire a  pelotita.
Segunda explicación
Cando a  pelota se despraza lixeiramente, o aire a gran velocidade que circula pola parte central pégase á superficie da  bola (efecto  Coanda) e desvíase afastándose da corrente central. Polo principio de acción e reacción (ou por conservación do momento lineal) a  bola móvese en sentido contrario ao do aire que desliza pola súa superficie, regresando á parte central da corrente de aire. Ao regresar comeza a virar sobre si mesma.

Ningún comentario:

Publicar un comentario