luns, 28 de outubro de 2013

23 de outubro. Día da Restauración da Memoria Lingüística de Galicia


 "só unha de cada mil lápidas están escritas en galego e un 2% das notas necrolóxicas, redactadas no noso idioma".

"En galego, agora e sempre".  A Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística xuntou baixo este lema hai poucos días ao Goberno galego e ás principais organizacións políticas e sindicais do país. Reunidos en San Domingos de Bonaval, sede do Panteón de Galegos Ilustres, os representantes gobernamentais, políticos e sociais asumiron o compromiso de restaurar a "memoria lingüística" do país a través do que debería ser un dos seus trazos máis significativos: o idioma.

Os participantes acordaron conmemorar o 23 de outubro como Día da Restauración da Memoria Lingüística de Galicia.

Test de miopía


Democracia cáscara baleira


venres, 25 de outubro de 2013

Nova xuntanza no CEP Campolongo - Preparando o V Congreso Galego da Rede PEA


V Congreso Galego da Rede PEA-UNESCO.   Xa sabemos que o éxito de participación do alumnado está garantido en todos os centros participantes. Todos os coles levan practicamente os seus 20 alumnos asignados. Nós nun principio tiñamos 22 alumnos por ter 22 unidades, pero como fallaron dúas , quedamos cos 20 , igual que os demais.
Xa podemos facer  o sorteo para saber quenes representarán a nosa escola no Congreso e xa sabemos cales son os experimentos que vai levar a nosa escola. 1. Anamorfismo e anamorfose, 2. Inflar un globo con mármore e vinagre, e  3. Absorve auga ó instante. 4. Flotabilidade das diferentes cocacolas.

Os outros centros levarán, algún con fase de experimentación, "Circuítos de imáns", "Electricidade Estática con Globos", "Coloreando láminas con colorantes naturais", "Volcáns", "Traballando coa alimentaria", "Traballando co sal e as moléculas", "Descomposición da cor negra", "Coquiños"...

Aínda que non están na foto (porque nos acordamos tarde de facela), por parte do grupo Unesco de Campolongo asistiron, María, Cecilia, Esther e Nito; xustificaron non poder asistir Xavier, Carmela e Maite.

Outras xuntanzas do V Congreso

xoves, 24 de outubro de 2013

Carta Europea das Nacións Unidas (ONU)


A Carta das Nacións Unidas é o instrumento constituinte da Organización: determina os dereitos e as obrigacións dos Estados Membros e establece os órganos e procedementos das Nacións Unidas. Entrou en vixencia o 24 de outubro de 1945, logo de catro anos de preparación.

Ler toda a Carta.

24 de outubro - Día das Nacións Unidas - Mensaxe do Secretario Xeral


 DIA DAS NACIÓNS UNIDAS 

Nós os pobos- Unidos por un mundo mellor 

 «Este ano, unha vez máis, as Nacións Unidas achegaron forzas en relación cos conflitos armados, os dereitos humanos, o medio ambiente e moitas outras cuestións. Seguimos demostrando o moito que se pode lograr coa acción colectiva, e aínda podemos lograr máis.
 Nun mundo máis conectado, debemos estar máis unidos. No Día das Nacións Unidas, comprometámonos a estar á altura dos ideais fundacionais e a colaborar en prol da paz, o desenvolvemento e os dereitos humanos.»  (Secretario Xeral Ban Ki-moon)

 O Día da ONU marca o aniversario da entrada en vigor en 1945 da Carta das Nacións Unidas. Coa ratificación deste documento fundacional da maioría das súas signatarios, incluídos os cinco membros permanentes do Consello de Seguridade, as Nacións Unidas entrou oficialmente en vigor .


O 24 de outubro celebrouse como Día das Nacións Unidas desde 1948. En 1971, a Asemblea Xeral de Nacións Unidas recomenda que o día obsérvese polos Estados membros como un día festivo.


As escolas Asociadas da UNESCO, están comprometidas nunha EDUCACION PARA A SOLIDARIEDADE E CIUDADANIA NUN MUNDO GLOBAL. 
 De acordo cos 4 temas eixes recomendados para a redPEA, é o tema primeiro é o dedicado ao coñecemento da ONU e o seu papel no mundo. Polo que vos propoñemos traballar este tema para coñecemento, discusión e debate nas nosas comunidades educativas. Grazas pola vosa colaboración.

 Mensaxe do Secretario Xeral de 2013 

Queridos amigos, O Día das Nacións Unidas brinda unha oportunidade para recoñecer ata que punto esta valiosa Organización contribúe á paz e ao progreso común.
 É un momento para reflexionar sobre que máis podemos facer para que a nosa visión dun mundo mellor se faga realidade. O conflito en Siria é o noso maior desafío en materia de seguridade. Millóns de persoas dependen do persoal humanitario das Nacións Unidas para recibir asistencia vital para a súa supervivencia

Os expertos das Nacións Unidas están traballando de xeito conxunto coa Organización para a Prohibición das Armas Químicas, galardoada co Premio Nóbel da Paz, para eliminar os arsenais de Siria. Ademais, estamos impulsando unha solución diplomática que poña fin a un sufrimento que xa durou demasiado tempo. O noso reto máis urxente en materia de desenvolvemento é lograr que a sostenibilidade se faga realidade. Os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio reduciron a pobreza á metade.

Agora debemos manter esa dinámica, preparar unha axenda para o desenvolvemento logo de 2015 que resulte igual de motivadora e alcanzar un acordo sobre o cambio climático.

Este ano, unha vez máis, as Nacións Unidas xuntaron forzas en relación cos conflitos armados, os dereitos humanos, o medio ambiente e moitas outras cuestións. Seguimos demostrando o moito que se pode lograr coa acción colectiva, e aínda podemos lograr máis. Nun mundo máis conectado, debemos estar máis unidos. No Día das Nacións Unidas, comprometámonos a estar á altura dos ideais fundacionais e a colaborar en prol da paz, o desenvolvemento e os dereitos humanos.

Artigos relacionados:
A ONU en acción (vídeos)

A celebración  Coíncide co Día das Bibliotecas. (24 de outubro)

Que é o Aprendizaxe Intercultural ou Patrimonio ?


Na medida en que as sociedades  chegan  a ser máis multiculturais e pluriétnicas, aumenta a importancia de promover esa diversidade. Nun esforzo sincero encamiñado a crear un diálogo intercultural auténtico e significativo, numerosos docentes e alumnos de escolas afiliadas á redPEA están asumindo o reto de establecer contactos entre si, transcendendo as fronteiras, os continentes, as culturas e os idiomas. A este fin, estimulan a investigación que os alumnos realizan achega das súas propias orixes e fomentar o intercambio con estudantes doutros países. A miúdo as actividades da redPEA céntranse en asuntos locais, co que promoven "a unidade na diversidade".

Obxectivos

Os intercambios, irmanamentos e proxectos interculturais entre escolas e países constitúen o núcleo do labor da redPEA. Estas tarefas contribúen a: 

- Afondar o coñecemento, a comprensión e o respecto cara a outras culturas;
- Permitir que os mozos aprenden máis  da súa propia cultura, profundicen nas súas raíces culturais e reafirmen a súa propia identidade; 
- Sensibilizar sobre a necesaria que resulta a cooperación internacional para abordar os problemas mundiais contemporáneos.


mércores, 23 de outubro de 2013

Que é a Cultura de Paz ?

O preámbulo da Constitución da UNESCO proclama que "posto que as guerras nacen na mente dos homes, é na mente dos homes onde deben erixirse os baluartes da paz".

Desde os seus inicios, as Escolas Asociadas da UNESCO realizaron actividades de promoción da paz e os dereitos humanos, a tolerancia e a cidadanía democrática, en particular mediante a educación. 

A educación relativa aos dereitos humanos promove un enfoque do ensino baseado nos dereitos que inclúe tanto "os dereitos humanos mediante a educación" como "os dereitos humanos na educación". Este enfoque entraña:  

- A aprendizaxe sobre os dereitos humanos e a práctica dos dereitos humanos mediante unha combinación de estratexias pedagógicas cognitivas, creadoras e innovadoras. 

De conformidade co estipulado na Declaración Universal de Dereitos Humanos (1948) e a Convención Internacional sobre os Dereitos do Neno (1989), as Escolas Asociadas da UNESCO realizan proxectos orientados a integrar a educación relativa aos dereitos humanos no proceso de aprendizaxe. 

O Día dos Dereitos Humanos (10 de decembro) conmemórase en numerosos centros educativos afiliados á redPEA.

Obxectivos

As actividades relativas á paz e os dereitos humanos teñen por obxecto

- Eliminar todas as manifestacións de racismo, xenofobia, marxinación, discriminación e intolerancia

- Fortalecer a educación para a democracia, a responsabilidade cívica, o pensamento crítico, a tolerancia e a solución non violenta dos conflitos 

- Sensibilizar sobre  os dereitos humanos na teoría e a práctica, concienciar aos alumnos sobre os seus propios dereitos e responsabilidades, comprendidos os dos demais.


Que é a Sostenibilidade ou Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS)?

O cambio climático, a crise alimentaria mundial e a actual crise financeira e económico son exemplos de temas relativos á sostenibilidade que afectan ás nosas sociedades nun planeta globalizado. 

Ao realizar proxectos experimentais con miras a preparar a nenos e mozos para que dean respostas eficaces aos retos dun mundo cada vez máis interdependente, as escolas da redPEA desempeñan unha función importante no Decenio das Nacións Unidas da Educación para o Desenvolvemento Sostible (2005-2014). De feito, a redPEA exerce unha función esencial ao ensaiar, desenvolver e aplicar métodos de EDS que eventualmente se transcriben e constitúen prácticas exemplares para outras escolas. 

A educación é a base do desenvolvemento sostible. É un instrumento fundamental para suscitar cambios en valores e actitudes, competencias, condutas e estilos de vida, consistentes co desenvolvemento sostible dentro dos países e na esfera internacional. 

O concepto de desenvolvemento sostible comprende aos ámbitos crave da sociedade, o medio  e a economía, coa cultura como dimensión subxacente. Os valores, a diversidade, as linguas, as cosmovisións e os coñecementos vinculados á cultura inflúen no xeito en que se aplica a EDS nos contextos nacionais específicos.

Obxectivos

A EDS é unha ferramenta que permite abordar obxectivos vinculados entre si, como:

A sociedade: para aumentar a comprensión das institucións sociais e a súa función na transformación e o desenvolvemento, fomentar a xustiza social, a igualdade entre os sexos, os dereitos humanos, os sistemas democráticos e de participación, e o coidado da saúde (comprendida a resposta ao VIH e a SIDA). 

O medio : para fomentar a sensibilidade cara aos recursos e a fraxilidade do medio  físico, as consecuencias da actividade humana sobre a contorna, o cambio climático, a protección medioambiental (comprendida a educación relativa aos recursos hídricos) e a biodiversidade. 

A economía: para sensibilizar achega do potencial e os límites do crecemento económico, a súa repercusión sobre a sociedade e o medio , o consumo responsable e sostible, e o desenvolvemento das zonas rurais. 

Ademais da análise nas aulas, as escolas adoitan realizar proxectos orientados á comunidade. Estes proxectos non só contribúen a satisfacer necesidades locais inmediatas, senón que tamén dotan aos alumnos das competencias necesarias para a súa transformación persoal e para cambiar a sociedade. 

Por conseguinte, a EDS non debería considerarse de xeito estreito como unha materia ou un tema máis que habería que engadir ao sistema educativo formal. A EDS ten que ver tanto cos contidos como co método, porque é un proceso de ensino e aprendizaxe de amplo espectro, que estimula un enfoque integral e interdisciplinario e promove o pensamento crítico e creador no proceso pedagóxico.


Cales son as prioridades da Rede-PEA e da UNESCO?


As escolas afiliadas á redPEA adoitan escoller actividades vinculadas ás prioridades da UNESCO e as Nacións Unidas, tales como a paz, a pobreza, a fame, o VIH e a SIDA, a contaminación ambiental, o cambio climático, o analfabetismo, a identidade cultural, as cuestións de xénero, traballo infantil, etc. 


A celebración de Días e Anos Internacionais ofrece tamén aos estudantes a oportunidade de debater temas relacionados co contexto local e mundial. 

Este tema de estudo axuda aos alumnos a:

- Comprender as dimensións local, nacional e internacional dos problemas, nunha sociedade cada vez máis complexa e mundializada 

- Familiarizarse co sistema das Nacións Unidas 

- Adquirir conciencia sobre a importancia da cooperación internacional na procura de posibles solucións 

Exemplos de actividades da redPEA sobre temas de interese mundial:

Semana da Educación para Todos

Unha campaña mundial de promoción organizada todos os anos en abril

luns, 21 de outubro de 2013

21- Anamorfismo e anamorfose
Proposta de experimento. Clica nas imaxes pequenas de arriba á dereita e trata de ler o que pon. A primeria é algo máis doada que a segunda. Es quen den ler o texto que pon ? Se as queres ler perfectamente imprime as follas e logo pechando un ollo e véndoas case horizontalmente poderás ler correctamente o que pon nelas. Proba e verás. 


EXPLICACIÓN:

Un anamorfismo é unha distorsión visual sobre un plano que xenera unha ilusión óptica de tal xeito que só se aprecia a imaxe se se observa dende un punto de vista distinto ao habitual , con outras palabras consiste nun debuxo que só se pode reconstruír dende un punto de vista determinado, producindo asi un efecto impactante e novidoso para o ollo humano.

Diferenza entre  anamorfismo e anamorfose   :  O anamorfismo é o resultado, é dicir, o que observamos, mentres que a anamorfose é a técnica que se utiliza para crealos. Provén do grego "transformación" e este termo foi creado no século XVII aínda que a técnica xa se coñecía dende moito antes. Esta técnica pódese incluír tamén en varias ramas, entre elas a artística . O efecto basease fundamentalmente nas matemáticas e non seria posible sen ela; por iso, non é unha técnica sinxela, e os que o practican (ou practicaron) eran tan perfectos na técnica do realismo, que se permitían o luxo de realizar anamorfismos, como unha especie de "xogo" para expertos, que só moi poucos lograban conseguir. Poderíamos dicir que para dominar a técnica da anamorfose ou dos anamorfismos é necesario dominar tanto a parte artística coma a matemática sendo as dúas igual de importantes. 

Quero saber máis

Máis exemplos

mércores, 16 de outubro de 2013

Os cogumelos


Os nosos montes coa súa biodiversidade aportan numerosos recursos para familias:  forestais, gastronómicos, lúdicos, ambientais ... Os cogumelos son uns desos recursos, sempre que os saibamos recoñecer e diferenzar ben, pois sabemos que moitos son tóxicos e incluso os hai  mortais.


O Millo

V

Traballado no curso 2010-11 no CEIP Campolongo.

Cal é o novo logo PEA UNESCO ?


Ver o anterior.

Participación e aclaracións sobre o V Congreso Galego da Rede PEA-UNESCO


Despois de enviar a Carta ós Pais e Nais para participar no V Congreso Galego da Rede PEA UNESCO, xa podemos comentar que foi un éxito a participación e a colaboración das familias.

Temos un total de 66 alumn@s  que queren participar e 34  familias que poden acoller ós congresistas que veñen de fora de Pontevedra.

 É unha mágoa non poder ir tod@s. 


Sabemos xa que houbo algunhas dúbidas porque non se mandou toda a información precisa. Pedimos desculpas.

Aproveitamos aquí para aclarar algunhas delas.

1. Quen ten que levar e recoller ós nen@s no caso  de participar ou ter nenos de acollida

As familias

2. Onde hai que levalos e recollelos? 

Levalos ó cole e recollelos no   Pazo de Cultura

3. Ten preferencia ir ó Congreso que teña nenos de acollida?  

Non.  Non sería xusto que alguén quedara fóra por non ter sitio para acoller a outro nen@.

4. Que criterio se vai seguir para seleccionar ós participantes?

O único que se decidíu foi que, de entrada, iría un por clase e sería por sorteo no caso de haber máis dun. O  número de prazas está limitado en 22 por ter nós 22 unidades (aulas). Nos outros centros o número máximo de prazas é de 20.

5. Todas as familias que acollen terán definitivamente un nen@? 

Non. Aínda non sabemos o número total de participantes nin de  nenos que se van adxudicar a cada cole.

6. Teñen seguro estas actividades?

As mesmas que ten un centro educativo, pois son actividades programas que se atopan do PXA (Proxecto Xeral Anual  do Centro) , e contémplanse como actividades de horario lectivo.

7. Cando se sabe se un neno vai participar?

A partir do 25 de outubro, pois este día teremos unha xuntanza todas as escolas asociadas para ver cal é a situación de cada centro e logo decidir como facer, pois pode darse o caso de que centros máis pequenos non teñan tanta participación e poidamos usar nós algunha das súas prazas.

8. Poden asistir as familias ó Congreso?

Só ós actos de inaguración e clausura do mesmo.

9. Cando remata o día de recollida da carta para poder participar no congreso?

Nas clases avisouse que o prazo remataba este martes 15 de outubro. De todos xeitos deuse a marxe da semana enteira, ata o 18 de outubro para aqueles casos especiais de non poder entregala antes.

10. Cantos nenos van a participar no Congreso?

Do noso cole, CEP  Campolongo, de entrada, entre 20 e 22.

Entre todos os coles , fixemos unha primeira estima de 180 participantes.

11. Cando é o V Congreso Galego da Rede PEA UNESCO?

Os días 25, 26, e 27 de novembro. (ver etiqueta Circulares neste blogue)


NOTA. Calquera outra pregunta podedes facela, ou ben no cole ou ben no correo deste blogue (arriba á dereita) domingo, 13 de outubro de 2013

20 - Monicreque equilibrista


PRECISAMOS: un bote de plástico cilíndrico con tapadeira, un anaco de arame, algunhas porcas, alicates e un monicreque de papel.

PROCESO:  En primeiro lugar facemos un par de buracos no centro da base e da tapadeira do bote de plástico. Logo metemos un arame recto que está curvado polo punto medio e que leva suspendida unha carga (por exemplo unhas porcas). Finalmente colocamos a tapadeira do bote, dobramos os dous anacos de arame de maneira que queden en posición vertical e, para rematar, pegamos o monicreque de papel nos extremos do arame. Se se  fai rodar o bote,  o monicreque oscila pero recupera a posición vertical.

EXPLICACIÓN:  O peso colocado na parte da  curva do arame fai que, ao mover a figura, recupere a posición vertical para manter o centro de gravidade o máis baixo posible. Para que o noso equilibrista funcione é necesario que o peso do arame e do monicreque sexa menor que o peso que colocamos na  parte  curva do arame.

19 - A torre inclinada


PRECISAMOS: construír unha torre inclinada cuns pauciños de madeira e cartón. 

PROCESO: Recortamos tres anacos cadrados de cartón e practicamos uns buracos nas esquinas para inserir os pauciños de madeira.

EXPLICACIÓN:  Unha torre inclinada mantén o equilibrio sempre que a inclinación non sexa moi grande. 

Pero, como podemos saber a inclinación máxima que pode soportar unha torre? 

A torre inclinada permanece en equilibrio sen caer sempre que a vertical do seu centro de gravidade caia dentro da base da torre. O centro de gravidade localízase no centro xeométrico da torre inclinada. Para “ver” a vertical ao centro de gravidade colgamos un fío cunha porca do centro de gravidade da torre inclinada. O fío indica a vertical ao centro de gravidade.

18 - Carreira de globos- Globo a reacción


PRECÍSASE:  1. Globo 2. Cinta illante 3. Carrete de fío 4. Cana de refresco Montaxe: 1

PROCESO:  1.Cortamos un anaco de fío de varios metros de lonxitude. 2 Pasamos o fío pola cana e atamos os extremos de maneira que quede horizontal. 3 Enchemos o globo e pegámolo á cana coa cinta illante. 4 Soltamos o globo permitindo que escape o aire. O globo sae disparado

EXPLICACIÓN: O principio de acción e reacción explica o movemento do globo. O aire que sae do globo con gran velocidade empuxa o globo en sentido contrario

Da película Invictus, "Discurso de Nelson Mandela"


Basado nun feito real. Na película, neste discurso, o seu partido político (CNA), despois de elexilo presidente decidíu que o nome dos Springboks (O equipo de rugby) tiña que desaperer. Mandela entérase desa decisión e corre a convencelos de que é un erro facerlle iso os que nese momento, para el, tamén son compatriotas.  

Muíños de auga na Galiza

Traballo dunha ex-alumna, Paloma Otero, presentado no curso 2011-12  ó XXV Congreso Congreso das Escolas Asociadas da UNESCO, celebrado en Madrid.

Artigo relacionado.

Auga, Lavadoiros, Enredos, Quinua, Teatro, Radio ... no XXI Congreso da Rede PEA UNESCO


Arriba, traballo  presentado conxuntamente, no XXI Congreso Estatal da Rede PEA UNESCO,  celebrado en Alcoy e Orihuela (Alicant) en xullo deste ano 2013,  por tres centros das Escolas Asociadas Unesco de Pontevedra: CEIP Isidora Riestra (Poio), IES Pazo da Mercé (As Neves) e o CEIP Campolongo (Pontevedra). A temática centrábase arredor da auga e dos lavadoiros O noso centro aportou, co traballo de tres alumnas de 6ºA, a parte da Fraseoloxía dentro desta temática.

Debaixo ligazóns para ver outros traballos presentado polo CEIP (Agora CEP) Campolongo.

  60 Aniversario da Rede PEA con Poemas do Mundo (Yogote)

Manual de Ramsard

2013 Ano Internacional da Auga

O libro das máquinas

Irene Sendler

Murais (Camelia, Morteiro, Enredos, Teatro, Quinua, Radio)Cátedra Unesco de Patrimonio Inmaterial


Ver publicacións da Cátedra.

sábado, 12 de outubro de 2013

Nelson Mandela "O Xogador Nª 16"


Clica na imaxe para ver un documental de Nelson Mandela (50`) sobre a súa loita por acadar un irmanamento entre negros e brancos despois de ser abolido o Apartheid.

Máis sobre Nelson Mandela.

Eu teño un soño - M. Luther King

I have a dream (Eu teño un soño)

Neste ano, 2013, moitos medios de comunicación  recordan que pasaron 50 anos (1963)  dende que Martin Luther King manifestara dende o Monumento a Lincoln de Washington e ante 250 mil persoas un SOÑO que segue  a ser moi  actual: a igualdade no acceso ós dereitos civís, ó traballo, á liberdade.

A frase cambiaría para sempre as relacións raciais nos Estados Unidos de América e perviviu no imaxinario colectivo como un dos máis fermosos discursos na historia política do país.

A aquel pastor baptista que vivira a discriminación en carne propia concederonlle o Premio Nobel da Paz en 1964. Porque a súa principal arma sempre fora esa: a resistencia pacífica e a palabra fronte ós que propugnaban o "ollo por ollo" e a violencia.

Cinco anos despois dese esperanzador discurso que hoxe fai medio século, o 4 de abril de 1968, Luther King foi asasinado por un francotirador que lle disparou á cabeza. Tiña só 39 anos. Pero os seus soños continúan vixentes. El mesmo o dicía: "a nosa xeración non se lamentará das obras e das palabras das malas persoas, senón do silencio das boas persoas.

Un home sobre a area

Nelson Mandela, acadou a presidencia  (1994), cun un país totalmente divido polo odio  entre brancos e negros (véxase Apartheid ). Con esta difícil situación tratou de unir ó  país, entre outras cousas,  utilizando a Copa do Mundo de  Rugbi de 1995  , deporte por excelencia e todo un  símbolo dos  perdedores nas eleccións.
Deixamos un aquí  que  foi a entrega do discurso "Un home sobre a area" de Theodore Roosevelt ó capitán do equipo de rugbi (François Pineaar).  O título vén de que Mandela tivo o poema escrito nunha folla de papel durante a súa prisión, axudándolle a soportar o seu encarceramento. Imos ver só un anaco moi representativo de todo o discurso

" Non é o crítico quen conta; nin aqueles que sinalan como o home forte cambaléa, ou en que ocasións o autor dos feitos podería telo feito mellor. O recoñecemento pertence realmente ao home que está na area, co rostro desfigurado polo po, suor e sangue; ao que se esforza valientemente,  erra e dá un tropezón tras outro pois non hai esforzo sen erro ou fallo; a aquel que realmente se empéña en lograr o seu cometido; quen coñece grandes entusiasmos, grandes devocións; quen se consagra a unha causa digna; quen no mellor dos casos atopa ao final o triunfo inherente ao logro grandioso; e que no peor dos casos, si fracasa, polo menos caerá coa fronte ben  alta, de maneira que o seu lugar xamais estará entre aquelas almas frías e tímidas que non coñecen nin a vitoria nin o fracaso"

NOTA. Na película Invictus, de Clint Eastwood,  o poema que Mandela lle dá o capitán do equipo é tamén chamado "Invictus"

Máis sobre Nelson Mandela

17- Atrapados no arroz ¿?


PRECISAMOS: un frasco de cristal, unha culler de madeira e arroz limpo e seco.

PROCESO: 1º Enchemos o frasco de arroz . 2º Metemos a culler de madeira aos poucos. 3º Tiramos da parte superior da culler e vemos como pode saír sen dificultade (Primeiro Caso) 4º Repetimos o experimento pero en lugar de meter a culler aos poucos metémola con forza. Tirando agora da parte superior da culler vemos que quedou atrapada no tarro con arroz (Segundo caso

EXPLICACIÓN: No primeiro caso os grans de arroz non están moi compactados e a culler de madeira pode entrar e saír facilmente. No segundo caso, ao meter a culler de madeira con forza, aumenta a compactación dos grans de arroz. Neste caso a fricción é maior e as forzas de rozamento dificultan o movemento da culler de madeira.

xoves, 10 de outubro de 2013

Frases de Nelson Mandela

As 13 primeiras son que se vén neste vídeo

1- O Valente non é o que sente mede , senón o que vence ese medo.
2- A educación é a arma máis poderosa que un pode usar para mudar o mundo.
3- Se un fala cun home nunha linguaxe que el comprende,  a información éntralle na cabeza. Pero se un fala na súa lingua ,abarcamos o campo do corazón.
4- Non hai nada como regresar un lugar que está igual para descubrir o moito que mudou.
5- Soño con que un día en que todos os homes se levanten e comprendan que foron feitos para vivir como irmáns.
6- Un non é amado porque é bo, un é bo porque é amado.
7- Unha boa cabeza e un bo corazón sempre é unha combinación formidable.
8- Eu son o capitán da miña alma.
9- Non esqueza un que os santos son pecadores que continúan pecando.
10- Aínda hai xente que non sabe, cando se levanta, de onde virá a próxima comida, e hai crianzas con fama que choran.
11- Criticar sobre os outros é certamente un defecto, máis é unha virtude cando é aplicado a  si mesmo.
12- Debemos promover  ó coraxe onde hai medo, promover o acordo onde existe conflito, e inspirar esperanza onde hai desespero.
13- Non poderás encontrar ningunha paixón se te conformas cunha vida que é inferior a aquela que eres capaz de vivir.

Agora seguen pero  clasificadas por tematicas

EDUCACION
1- A educación é a arma máis poderosa que un pode usar para mudar o mundo.
2- A xente debe aprender a odiar, e si poden aprender a odiar, pódeselles ensinar a amar.
3- Ninguén nace odiando a outra persoa pola cor da súa pel ou a súa orixe, ou a súa relixión.
4- Sen linguaxe, non podes falar coa xente e entendela, compartir as súas esperanzas e aspiracións, comprender a súa historia, apreciar a súa poesía, nin saborear as súas cancións.
5- Se un fala cun home nunha linguaxe que el comprende,  a información éntralle na cabeza. Pero se un fala na súa lingua ,abarcamos o campo do corazón.

PERSOA
1- Eu son o capitán da miña alma.
2- Mentres camiñaba cara á porta que me levaría á liberdade sabía que si non me libraba da amargura e do odio, aínda seguiría no cárcere.
3- Aprendín que a coraxe non é a ausencia do medo, senón o triunfo sobre el.
4- Ser optimista é manter a cabeza apuntando cara ao sol, mentres os pés avanzan.
5- A maior gloria na vida non consiste en non caer nunca senón en levantarnos cada vez que caemos
6- Debemos usar o tempo sabiamente e darnos conta de que sempre é o momento oportuno para facer o correcto.
7. Un non é amado porque é bo, un é bo porque é amado.
8. Non poderás encontrar ningunha paixón se te conformas cunha vida que é inferior a aquela que es capaz de vivir
8- Criticar sobre os outros é certamente un defecto, máis é unha virtude cando é aplicado a  si mesmo.
8- Unha boa cabeza e un bo corazón sempre é unha combinación formidable.
9- Non esqueza un que os santos son pecadores que continúan pecando.

LOITA
1-Camiñei un longo camiño cara á liberdade.
2-Sempre parece imposible ata que se fai.
3-Dirixe desde atrás e deixa que os demais crean que son eles os que están diante.
4-Ponte en primeira liña cando haxa perigo. Entón a xente vai apreciar o teu liderado.
5-Unha persoa non se converte nun loitador pola liberdade esperando gañar premios.
6-Un ganador é un soñador que nunca se rende
7-Debemos promover  ó coraxe onde hai medo, promover o acordo onde existe conflito, e  inspirar esperanza onde hai desespero.

SOCIEDADE

1-Ser libre non é simplemente desfacerse das cadeas, senón vivir dun xeito que respecte e destaque a liberdade dos demais.
2-Superar a pobreza non é unha tarefa de caridade, senón un acto de xustiza.
3-Do mesmo xeito que a escravitude e o apartheid, a pobreza non é natural.
4-Unha nación non debe xulgarse pola forma en que trata aos seus cidadáns máis altos senón aos máis baixos.
5-Non pode haber unha revelación máis intensa do alma dunha sociedade que a forma en que trata aos seus nenos.
6-Acariñei o ideal dunha sociedade democrática e libre na que todas as persoas vivan xuntas en harmonía e con igualdade de oportunidades.
7-Soño con que un día en que todos os homes se levanten e comprendan que foron feitos para vivir como irmáns.

MUNDO

1-Sabemos moi ben que a nosa liberdade é incompleta sen a liberdade dos palestinos.
2-Toda a miña vida  dediqueina  á loita do pobo africano.
3-Soño cun África que estea en paz consigo mesma.
4-Ás veces recae sobre unha xeración o ser grande, talvez a túa poida ser esa xeración.
5-A paz é a mellor arma para o desenvolvemento que poida ter calquera persoa.
6-A música e o baile son os que me fan estar en paz co mundo.

7-Non hai nada como regresar un lugar que está igual para descubrir o moito que mudou

OUTROS
1-A diferenza que provoquemos na vida doutros é o que vai determinar o significado da vida que levamos.
2-Unha das cousas que aprendín cando estaba negociando, foi que ata que non me cambiei á miña mesmo, non puiden cambiar aos demais.
3-Nada é branco ou negro
4-Ao deixar que a nosa luz brille, sen darnos conta damos permiso a outros para facer o mesmo.
5-Ter resentimento é como beber un veleno e esperar que este vaia a matar aos teus inimigos.
6-Aínda hai xente que non sabe, cando se levanta, de onde virá a próxima comida, e hai crianzas con fama que choran.

Máis sobre Nelson Mandela

mércores, 9 de outubro de 2013

Se non me destrúes, dareiche sombra


Carta pais e nais para o V Congreso Galego da RedePEA UNESCO


Ver nova do Congreso

Ver artigos da Etiqueta Preguntas;  Que é unha escola unesco?

Irene Sendler


As Escolas Asociadas da UNESCO da Galiza traballamos conxuntamente para o XXVI Congreso Estatal da Rede PEA, xunto con outros, o tema de Irene Sendler, dentro do Holocauto Nazi.  o traballo aportado polo CEIP Campolongo feito por Iago B. H.(6ºA)

Máis traballos presentados no congreso:

Auga e Lavadoiros dentro do Patrimonio Rural

Frases de Luther Martin King

Fai 50 anos, en 1963, este persoeiro, Premio Nobel da Paz en 1964, fixo un discurso, coñecido como "Eu teño un soño",  con moita transcendencia na loita dos Dereitos Humanos. Aquí deixamos algunhas das súas frases célebres:

1- "Se soubese que o mundo rematara mañá, eu, hoxe aínda, plantaría unha árbore".

2- "Se axudo a unha soa persoa a ter esperanza,   a miña vida non sería en balde".

3- "Aprendemos a voar como os paxaros, a nadar como os peixes; pero non aprendemos a sinxela arte de vivir como irmáns".

4- "Nada no mundo é máis perigoso que a ignorancia sincera e a estupidez  con conciencia".

5- "Ninguén se nos montará enriba se non dobramos as costas".

6- "Se o home non descubriu nada polo que morrer, non é digno de vivir".

7- "Nada se esquece máis amodo que unha ofensa;  e nada máis rápido que un favor".

8- "A violencia crea máis problemas sociais que os que resolve".

9- "Unha nación que gasta máis diñeiro en armamento militar que en programas sociais achégase á morte
espiritual".

10- "Nada que un home faga o envilece máis que o permitirse caer tan baixo como para odiar a alguén".

Artigo relacionado:  "Eu teño un soño"

Bailamos ?


Clicando na imaxe poderás ver un vídeo para reflexionar sobre,  cantas actividades deben ter os nosos fill@s?

domingo, 6 de outubro de 2013

Enredamos


Blogue cunha morea de xogos, de onte, de hoxe e de sempre que está en continua elaboración, construíndo e mantendo o patrimonio lúdico,  e que calquera pode colaborar solicitándoo no correo " ghafoscampolongo@gmail.com"

Prexuízos lingüísticos

16- Inflar un globo con mármore e vinagre


PRECISAMOS: Vinagre, mármore triturado, unha botella pequena, un funil e un globo.

PROCEDEMENTO: Metemos os anacos de mármore na botella, con axuda do funil vertemos vinagre na botella (con media botella é suficiente).Para rematar colocamos un globo na boca da botella.

EXPLICACIÓN: O mármore contén carbonato de calcio que reacciona co ácido acético do vinagre liberando dióxido de carbono gasoso. Ao aumentar a presión do gas no interior do recipiente o globo  ínflase  en pouco tempo. A velocidade da reacción química e o tempo que tarda en inflarse o globo depende, entre outros factores, da concentración do ácido no vinagre e do tamaño dos anacos de mármore. Ao reducir o mármore a anacos pequenos favorécese o contacto entre os reactivos, aumentan os choques entre as partículas e aumenta a velocidade de reacción.

sábado, 5 de outubro de 2013

15 - Unha sorpresa magnéticaPRECISAMOS: un imán, un cravo e unhas bólas de aceiro. 

PROCESO: 1º- Pegamos ao imán unha bóla de aceiro. Logo collemos o cravo e tocamos a bóla cun dos extremos do cravo. Ao tirar do cravo a bóla quédase pegada á punta e sorprendentemente sepárase do imán.

EXPLICACIÓN : En contacto cun imán, un obxecto de aceiro  magnetÍzase e compórtase como un verdadeiro imán. Ao separar o obxecto do imán perde as súas propiedades magnéticas.

Neste caso, a bóla de aceiro magnetízase  por contacto co imán e logo magnetiza o cravo de aceiro. En principio, poderiamos pensar que o magnetismo é menor no cravo ao non estar en contacto directo co imán. Con todo, o magnetismo é máis intenso na punta e ao afastar o cravo a bóla sepárase do imán. Para rematar, ao afastar o cravo do imán a magnetización desaparece e a bóla sepárase do cravo.


14- O motor máis sinxeloPRECISAMOS: unha pila de 1´5 voltios, un imán circular pequeno e un anaco de cable de cobre.


PROCESO: Dobramos o anaco de cable de cobre (ver imaxe), logo poñemos a pila sobre o imán circular e, finalmente, colocamos o anaco de cobre ao redor da pila. Cando o cable toca o imán comeza a virar ao redor da pila. Se non vira podemos dar ao cable un impulso inicial.

EXPLICACIÓN: Os motores eléctricos son máquinas que transforman a enerxía eléctrica en movemento (enerxía cinética). Un condutor polo que circula unha corrente eléctrica experimenta unha forza no interior dun campo magnético. Co deseño adecuado a forza magnética fai virar o condutor. No noso caso, cunha pila, un anaco de cable de cobre e un imán circular completamos un circuíto. Cando o cable de cobre toca o imán pechamos o circuíto eléctrico e a corrente comeza a circular polo cable. O imán proporciona o campo magnético e, co noso deseño, as forzas magnéticas que actúan sobre o cable de cobre producen un xiro do condutor ao redor da pila. É normal que o experimento non funcione ao primeiro intento. Requírese algo de práctica e paciencia para lograr que o cable de cobre vire ao redor da pila.

13- Unha moeda que desaparece


PRECISAMOS: un recipiente de cristal con auga e unhas moedas. 

PROCESO: En primeiro lugar colocamos a moeda no centro do recipiente e logo engadimos auga. Ao baixar a posición dos ollos e mirar desde un lateral do recipiente podemos ver a moeda sen ningunha dificultade. Logo repetimos o experimento pero colocando a moeda debaixo do recipiente con auga. Neste caso, ao engadir a auga e mirar desde a mesma posición, a moeda desaparece ante os nosos ollos.

EXPLICACIÓN:  Nós vemos a moeda cando chegan aos nosos ollos os raios de luz reflectidos na superficie de devandita moeda. Cando colocamos a moeda debaixo do recipiente con auga os raios reflectidos na moeda desvíanse ao cambiar de medio (ao pasar do vidro ao auga ou do auga ao aire) e, ao mirar desde un lateral do recipiente, ningún raio logra alcanzar os nosos ollos e non podemos ver a moeda. Dita desviación da luz chámase refracción. Si miramos desde arriba veremos a moeda sen ningunha dificultade xa que a luz que incide perpendicularmente á superficie de separación de dous medios non sofre desviación

Ver máis experimentos

12 - Sorprendente espiral sobra a auga


PRECISAMOS: un anaco de arame delgado, cera dunha candea, un recipiente con auga e deterxente.

PROCESO: En primeiro lugar dobramos un anaco de arame en forma de espiral. A espiral ten que ser pequena e lixeira. Logo engrasamos a espiral con cera dunha candea e, para rematar, deixamos a espiral sobre a superficie da auga.  Se se fai  con coidado quedará flotando na auga. Se se deixa caer unha pinga de deterxente no centro da espiral virará sobre a auga

EXPLICACIÓN: A tensión superficial da auga permite que a espiral de arame flote sobre a auga. O deterxente ten menos tensión superficial que a auga. Por isto a pinga de detergente que se deixa no centro da espiral diríxese rápidamente cara a fóra e pola reacción deste movemento prodúcese o xiro da espiral. Se se  deixa caer moito deterxente a espiral afúndese na auga. É mellor mollar un pauciño en deterxente e tocar lixeramente no centro da espiral