sábado, 2 de novembro de 2019

O diablillo de Descartes

 Ver o ludión con luvas de latex

Para facer o noso experimento necesitamos auga, un  tubiño pequeno de cristal (por exemplo un frasco de mostra de perfume) e unha  probeta ou un vaso de tubo.

En primeiro lugar enchemos de auga a  probeta e logo botamos algo de auga no  tubiño de cristal. Colocamos o  tubiño boca a baixo na  probeta procurando que quede flotando case enteiramente afundido. Se logo aplicamos a palma da man á boca da  probeta e exercemos presión o  tubiño afundirase e ao retirar a man o  tubito regresará á superficie.

Explicación
Ao colocar a palma da man sobre a boca da  probeta incrementamos a presión que, polo Principio de  Pascal, transmítese pola auga a todos os puntos do fluído. A auga é  incompresible pero o aire atrapado no  tubiño se se pode comprimir. Por tanto, co incremento de presión diminúe o volume do aire atrapado no  tubiño, entra máis auga e aumenta o peso. Finalmente o  tubiño afúndese.

Se retiramos a palma da man diminúe a presión e o aire atrapado no interior do  tubiño recupera o seu volume orixinal desaloxando algo de auga do  tubiño. Agora diminúe o peso e o  tubiño regresa á superficie.

Ningún comentario:

Publicar un comentario