luns, 28 de decembro de 2015

Celebracións de Días, Semanas, Anos e Decenios Internacionais da UNESCO


Os problemas mundiais e o papel do Sistema de Nacións Unidas 

Semana de acción mundial-EPT (educación para todos)

5 de outubro- Día Mundial do Mestre
1 de decembro- Día Mundial da loita contra a SIDA

A Educación para O Desenvolvemento Sostible

22 de marzo- Día Mundial da Agua

22 de abril- Día Mundial da Nai Terra

5 de xuño-Día del Medio Ambiente

*16 de setembro - Día Mundial da Preservación da Capa de Ozono

A Paz e os Dereitos Humanos

21 de marzo- Día Internacional da eliminación da discriminación racial

21 de setembro- Día Internacional da Paz

16 de novembro- Día Internacional  da Tolerancia

10 de decembro- Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos

O Aprendizaxe e o Diálogo Intercultural

21 de febreiro- Día Internacional da Lingua Materna

21 de maio- Día Internacional da diversidade cultural para o dialogo e o desenvolvemento

23 de agosto- Día Internacional de Recordo da Trata de escravos  e a súa abolición (TST)

2013-2022- Decenio Internacional do acercamento das culturas

Xa pasados:

2015- Ano Internacional da Luz e das tecnoloxías da luz
2014- Ano Internacional de Solidaridade co Povo Palestino

mércores, 2 de decembro de 2015

10 de Decembro - Día Internacional dos Dereitos Humanos

O documento da "Declaración dos Dereitos Humanos" foi probado e proclamado pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas, o 10 de decembro de 1948.
É o documento máis traducido a outras linguas (463). (Ver a versión en Galego en PDF  na paxina web da ONU).  Nós tamén os deixamos aquí:

Artigo 1.- Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos e, dotados como están de razón e conciencia, deben comportarse fraternalmente os uns cos outros.
Artigo 2.- 1.- Toda persoa ten todos os dereitos e liberdades proclamadas nesta Declaración, sen distinción algunha de raza, cor, sexo, idioma, relixión, opinión política ou de calquera outra índole, orixe nacional ou social, posición económica, nacemento ou calquera outra condición. 2. Ademais, non se fará distinción algunha fundada na condición política, xurídica ou internacional do país ou territorio de cuxa xurisdición dependa unha persoa, tanto se se trata dun país independente, como dun territorio baixo administración fiduciaria, non autónomo ou sometido a calquera outra limitación de soberanía.