luns, 30 de novembro de 2015

Desenvolvemento Sustentable - Presentación


Puntos a destacar pola UNESCO dos novos ODS

Os Obxectivos do Desenvolvemento Sustentable (ODS) constitúen unha axenda (ata 2030), para o desenvolvemento sustentable de carácter  universal, unha axenda "das persoas, polas persoas e para as persoas", elaborada coa participación activa da UNESCO. 
Neste contexto, a UNESCO destacará e reafirmará a importancia de
- a educación de calidade e inclusiva para todos e para conseguir o desenvolvemento sustentable. O Desenvolvemento Sustentable comeza na escola
- a protección do patrimonio cultural e a loita contra o tráfico ilícito de bens culturais,
- resolver os problemas educativos nas áreas de ciencias, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas que afronta o mundo hoxe en día,
- investir na mocidade e o acceso á educación para loitar contra o extremismo violento,
- o papel da liberdade de expresión e o acceso á información e o coñecemento no desenvolvemento sustentable, e
- a igualdade de xénero e a emancipación das mulleres no desenvolvemento sustentable e unha paz duradeira

Elixe cales son para ti os 6 primeiros obxectivos para un bo Desenvolvemento Sostible.

Clica na primeira imaxe se queres votar para elixir cales son para ti os 6 primeiros ou prioritarios obxectivos dos 17 que foron elixidos na cumbre  o 25-27 de setembro en Nova York durante o 70º periodo de sesións da Asamblea Xerall da ONU, para a histórica adopción dos novos Obxectivos de Desenvolvemento Sostenible (ODS).
  Na segunda imaxe podes ver como vai a votación a día de hoxe (30-11-2015).

Novos Obxectivos (17) do Desenvolvemento Sustentable (ODS) NO 70ª Aniversario da ONU

Antecedentes: A nova axenda sobre o desenvolvemento sustentable baséase nos resultados do Cume Mundial sobre o Desenvolvemento Sustentable de 2002, o Cume de 2010 sobre os ODM, os resultados da Conferencia das Nacións Unidas sobre o Desenvolvemento de 2012 (Río+20) e a posición de persoas  de todo o mundo. 
Recoñecendo os éxitos dos ODM, os países acordaron en  "O futuro que queremos", o documento final de Río+20, establecer un grupo de traballo de composición aberta que formulase un conxunto de obxectivos do desenvolvemento sustentable co fin de examinalo e adoptar as medidas  apropiadas 
Por este motivo os Xefes de Estado, representantes de alto rango das Nacións Unidas dirixentes gobernamentais e organizacións da sociedade civil reuníronse do 25 ao 27 de setembro en Nova York durante o 70º período de sesións da Asemblea Xeral da ONU, para a histórica adopción dos novos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS):  https://myworld2030.org 
Obxectivos do Desenvolvemento Sustentable (ODS) . Estes son:
Obxectivo 1: FIN Á POBREZA 
Poñer fin á pobreza en todas as súas formas en todo o mundo 
Obxectivo 2: FAME CERO 
 Poñer fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da nutrición e promover a agricultura sustentable 
Obxectivo 3: SAÚDE E BENESTAR 
Garantir unha vida sa e promover o benestar para todos en todas as idades 
Obxectivo 4: EDUCACION DE CALIDADE 
Garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe 
durante toda a vida para todos 
Obxectivo 5: IGUALDADE DE XÉNERO 
Lograr a igualdade entre os xéneros e o empoderamiento de todas as mulleres e nenas 
Obxectivo 6: AUGA LIMPA E SANEAMENTO 
Garantir a dispoñibilidade de auga e a súa ordenación sustentable e o saneamento para todos 
Obxectivo 7: ENERXIA ALCANZABLE E NON CONTAMINANTE 
Garantir o acceso a unha enerxía alcanzable, segura, sustentable e moderna para Todos 
Obxectivo 8: TRABALLO DECENTE E CRECEMENTO ECONOMICO 
 Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e 
produtivo e o traballo decente para todos 
Obxectivo 9: INDUSTRIA, INNOVAVION E INFRAESTRUTURA 
Construír infraestrutura resiliente, promover a industrialización inclusiva e sustentable e 
fomentar a innovación 
Obxectivo 10: REDUCIÓN DAS DESIGUALDADES 
Reducir a desigualdade en e entre os países
Obxectivo 11: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTABLES 
Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables
Obxectivo 12: PRODUCIÓN E CONSUMO RESPONSABLES 
Garantir modalidades de consumo e produción sustentables
Obxectivo 13: ACCION POLO CLIMA
Adoptar medidas urxentes para combater o cambio climático e os seus efectos
Obxectivo 14: VIDA SUBMARINA 
Conservar e utilizar en forma sustentable os océanos, os mares e os recursos mariños para o desenvolvemento sustentable
Obxectivo 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Protexer, restablecer e promover o uso sustentable dos ecosistemas terrestres, efectuar unha ordenación sustentable dos bosques, loitar contra a desertificación, deter e reverter a
degradación das terras e poñer freo á perda da diversidade biolóxica
Obxectivo 16: PAZ, XUSTIZA E INSTITUCIÓNS  SÓLIDAS 
https://drive.google.com/file/d/0Bzq3J0RIPD9KR0h3ZVYtLVJ1TlQ4Qk5vWDJ4b2dXVS1nUVpz/view?usp=sharingPromover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e crear institucións eficaces, responsables e inclusivas a todos os niveis
Obxectivo 17: ALIANZAS PARA LOGRAR Os OBXECTIVOS
 Fortalecer os medios de execución e revitalizar a alianza mundial para o desenvolvemento sustentable
Ver en castelán
Puntos a destacar pola UNESCO

Queres votar facendo unha enquisa cales son para ti os 6 prioritarios?

domingo, 29 de novembro de 2015

Cambio climático: 12 claves da cumbre de París (30-11-2015/11-12-2015)

Os representantes de 195 países,
a maioría dos Estados do mundo,reúnense no cume do Clima de París entre o 30 de novembro e o 11 de decembro. Neste encontro tratarase de pechar o primeiro acordo global para tentar frear o cambio climático.
1-Que é o cambio climático?


Os chamados gases de efecto invernadoiro, principalmente o dióxido de carbono (CO2), acumúlanse na atmosfera e impiden que as radiacións infravermellas que emite o planeta ao quentarse saian ao espazo. Isto fai que a temperatura do planeta suba. Estes gases sempre estiveron presentes na atmosfera. O problema, segundo o consenso científico (case absoluto), é que as actividades humanas están a  contribuir a romper o equilibrio existente. A industria, o transporte e os usos do chans aumentaron a concentración destes gases. Segundo a segundo a Organización Meteorolóxica Mundial (OMM), a concentración de CO2 na atmosfera alcanzou en 2014 as 397,7 partes por millón (ppm). Antes da Revolución Industrial era de 278 ppm.    
2-Que consecuencias ten o cambio climático?
Os científicos do grupo IPCC da ONU sinalaban que se o ser humano continúa co ritmo de emisión de gases sen tomar medidas de mitigación a temperatura media global subirá entre 3,7 e 4,8 graos en 2100 respecto ao nivel preindustrial. Ademais do aumento da temperatura e do nivel do mar, os científicos sosteñen que tamén afectará os fenómenos climáticos extremos, como inundacións, secas e ciclóns. A Administración Nacional Oceánica e Atmosférica de EE UU analizou 28 fenómenos extremos rexistrados no planeta en 2014. E conclúe que en 14 casos o cambio global fixo que sexan máis probables ou máis fortes.

venres, 27 de novembro de 2015

Os segredos dunha presa de terra

O alumnado de 5º da nosa escola, CEP Campolongo,  exercen estes días de pequenos investigadores tratando de descubrir a que tipo de solo  e ecosistema pertencen as mostras de materiais recollidos para a investigación: terra, area, follas, bichería e incluso residuos inorgánicos- recollidas polo profesor Amancio Castro, de Vaipolorío, en sotos, praias e ríos.

Protexidos con luvas, os escolares, divididos en equipos, clasifican as mostras, aparentemente sen moita dificultade, a pesar das trampas que lle pon o profesor Castro para facerlles pensar. Os ourizos das castañas non deixan lugar a dúbidas. Proceden dun soto de castiñeiros. Pero que fai entón no medio unha folla de carballo, si non hai landras entre os restos. A conclusión á que chegan é que o vento puxo arrastrala desde unha carballeira próxima.

Outro equipo trata de identificar polo cheiro unha folla de loureiro. «Cheira a marisco», din. Efectivamente, as súas nais utilízano para cocelo e hoxe aprenderon que esta especie autóctona se dá na ribeiras dos ríos. Neste caso pertence ao ecosistema do Gafos, igual que outras follas de amieiros, vidueiros ou salgueiros que teñen sobre a mesa.

A area de praia tampouco deixa lugar a dúbidas sobre o ecosistema litoral do que procede , pero vén mesturada con outros restos que permiten intuír que hai piñeirais e eucaliptales próximos.

Con esta actividade, titulada "Os segredos dunha presa de terra", participa Vaipolorío no programa Voz Natura de La Voz de Galicia, desenvolvido pola Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, neste ano 2015  dedicado ó solo.

Ver máis fotos

Ver nova na prensa

domingo, 22 de novembro de 2015

10 Conclusións sobre o que está a acontecer no Ártico

1- O quecemento do Ártico prodúcese na
actualidade  a un ritmo veloz e prevense cambios de moito maior alcance.
2- O quecemento do Ártico e as súas consecuencias teñen un impacto mundial.
3- É probable que se produzan transformacións na cobertura vexetal do Ártico, o que tería repercusións de gran alcance.
4- Produciranse cambios na diversidade e distribución das especies animais.
5- Moitas comunidades e instalacións costeiras están cada vez máis a mercé das tormentas.
6- É moi probable que a diminución das banquisas facilite o transporte marítimo e o acceso aos recursos.
7- O desxeo da superficie afectará o transporte, as construcións e outras infraestruturas.
8- As comunidades indíxenas enfróntanse a repercusións económicas e culturais de gran importancia.
9- Os altos niveis de radiación ultravioleta afectarán a persoas, plantas e animais.
10- Os efectos que sofren as persoas e os ecosistemas prodúcense pola interacción de múltiples factores.

Fonte: GreenFact

Máis "O Ártico racha"

venres, 20 de novembro de 2015

Dereitos dos nenos

A Convención sobre os Dereitos do Neno (CDN) recoñece claramente o dereito de todos os nenos e nenas (menores de 18 anos) a un nivel de vida axeitado. E é un tratado xuridicamente vinculante, ou o que é o mesmo de obrigado cumprimento. O 20 de novembro é o día da súa celebración.
Aquí temos os dereitos ampliados   ou  a partir da  Declaración dos Dereitos do Neno  deseñada por Eglantyne Jebb:

1- Todos os nenos e nenas do mundo deben desfrutar dos mesmos dereitos sen que haxa discriminación pola súa orixe, sexo, idioma, relixión, posición económica ou familiar. (igualdade)

2- Todas as nenas e nenos teñen dereito a ter un nome e unha nacionalidade dende o momento do seu nacemento para identificalos e diferencialos doutras persoas.

3- Teñen dereito a ter acceso aos servizos sanitarios precisos, así coma á alimentación e vivenda. (saúde)

4- Teñen dereito a ter unha familia que lles ofreza apoio e orientación segundo a súa idade. No caso de non existir esta familia, serán as autoridades as encargadas de coidar deles.

5- Recoñécelles o seu dereito a recibir unha educación que lles garanta as mesmas oportunidades a todos.

6- Dereito a xogar e a desfrutar da cultura e do arte.

7- Dereito a recibir coidados especiais, sanitarios, de atención e educativos no caso de que os menores teñan algún tipo de discapacidade.

8- Teñen o dereito de seren especialmente protexidos para poder desenvolverse axeitadamente tanto física, coma mental, moral e socialmente.

9- Deben ser os primeiros en recibir protección e auxilio.

10- Teñen o dereito a ser protexidos de calquer forma de explotación, crueldade e abandono.

11- Dereito a seren educados na solidariedade, comprensión, amizade e xustiza entre os pobos.

12- Teñen o dereito a denunciar, sós ou con axuda, todo o que lles fagan, a eles mesmos ou a outros nenos, e todo o que está mal ó seu arredor.

Ver Dereitos do neno na wikipedia

20 de novembro - Día Universal do Neno - Mensaxe do Secretario Xeral da ONU

O Día Universal do Neno está dedicado a promover o benestar e os dereitos humanos dos nenos do mundo, especialmente os que sofren os efectos da pobreza, os conflitos armados, a discriminación e a explotación. O 20 de novembro, data en que se celebra, conmemora o día en que en 1989 a Asemblea Xeral das Nacións Unidas adoptou a Convención sobre os Dereitos do Neno. Hoxe reafirmamos a nosa obrigación de facer todo o que estea ao noso alcance para que todos os nenos poidan sobrevivir e prosperar, aprender e crecer, facer oír a súa voz e alcanzar o seu pleno potencial.

Este ano, desexo facer fincapé na importancia de asegurar que os compromisos contraídos pola comunidade internacional cos nenos do mundo esténdense a un grupo de nenos que a miúdo queda no esquecemento ou non se adoita ter en conta: os dos que están privados da súa liberdade.

mércores, 18 de novembro de 2015

2ª Xuntanza REGAU do curso 2015-16 (Rede de Escolas Galegas Asociadas a Unesco) Este  mércores 18 de novembro celebramos no CEIP San Benito de Lérez a segunda xuntanza REGAU.  Nesta estivemos case todas as escolas, incluíndo o Conservatorio de Música, que por traballar polas tardes a moitas xuntanzas non pode asistir.
Repasáronse os proxectos e traballos  que se están a facer e xa comentados na 1ª Xuntanza e outros que aínda están no forno esperando para poñerse a andar.

Que son os legumes e por que son importantes?

Os legumes son cultivos leguminosos anuais que producen entre un e doce grans ou sementes de tamaño, forma e cor variables dentro dunha vaina, os que se utilizan para alimento e forraxe. O  termo legumes  limítase aos cultivos cultivados de maneira exclusiva para gran seco, polo que quedan excluídos os cultivos cultivados verdes para alimento, que se clasifican como hortalizas, así como os cultivos utilizados principalmente para a extracción de aceite e os cultivos leguminosos, que se utilizan exclusivamente para fins de sementa (baseado na definición de ?legumes e produtos derivados? da Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura).

Os cultivos leguminosos como as lentellas, as fabas, os chícharos e os garavanzos son un elemento fundamental do cesto de alimentos. Os legumes son unha fonte esencial de proteínas e aminoácidos de orixe vexetal para a poboación de todo o mundo, e débense consumir como parte dunha dieta saudable para combater a obesidade e previr e axudar a controlar enfermidades como a diabetes, as afeccións coronarias e o cancro; tamén son unha importante fonte de proteína de orixe vexetal para os animais.

Ademais, os legumes son plantas leguminosas que teñen a propiedade de fixar o nitróxeno, o que pode contribuír a aumentar a fertilidade do chan e que teñen efectos positivos no medio ambiente

Artigo relacionado:

2016 Ano Internacional dos Legumes

2016 Ano Internacional das legumes

O Ano Internacional dos Legumes 2016 proponse sensibilizar á opinión pública sobre as vantaxes nutricionais dos legumes como parte dunha produción de alimentos sustentable encamiñada a lograr a seguridade alimentaria e a nutrición. O Ano brindará unha oportunidade única de fomentar conexións ao longo de toda a cadea alimentaria para aproveitar mellor as proteínas derivadas dos legumes, incrementar a produción mundial de legumes, utilizar de maneira máis apropiada a rotación de cultivos e facer fronte aos retos que existen no comercio de legumes.

Que son os legumes?

Máis información na FAO