sábado, 29 de outubro de 2016

Xornadas de Mediación - "Construíndo contextos de Paz"


Mensaxe de Irina Bokova -"Día Internacional da nena"

Este ano, o "Día Internacional da Nena" (11 de outubro) está dedicado ó problema do matrimonio infantil. 
Ata a data, en todo o mundo, os avances na eliminación do matrimonio infantil son demasiado escasos. Cada ano, 15 millóns de nenas contraen matrimonio antes de cumprir os 18 anos. No mundo en desenvolvemento, 1 de cada 9 nenas casan antes dos 15 anos. A pesar de que en moitos países se observa un aumento gradual da idade media do primeiro matrimonio, esta evolución cínguese principalmente ás familias con maiores ingresos.  Ler máis

Conclusíóns do XXIX Congreso Estatal da Rede de Escolas Asociadas Unesco (REAU)


Conclusións de Cultura de Paz

Conclusións de Patrimonio

Conclusións de Sostenibilidade  (Proposta de Traballo)