xoves, 24 de outubro de 2013

Que é o Aprendizaxe Intercultural ou Patrimonio ?


Na medida en que as sociedades  chegan  a ser máis multiculturais e pluriétnicas, aumenta a importancia de promover esa diversidade. Nun esforzo sincero encamiñado a crear un diálogo intercultural auténtico e significativo, numerosos docentes e alumnos de escolas afiliadas á redPEA están asumindo o reto de establecer contactos entre si, transcendendo as fronteiras, os continentes, as culturas e os idiomas. A este fin, estimulan a investigación que os alumnos realizan achega das súas propias orixes e fomentar o intercambio con estudantes doutros países. A miúdo as actividades da redPEA céntranse en asuntos locais, co que promoven "a unidade na diversidade".

Obxectivos

Os intercambios, irmanamentos e proxectos interculturais entre escolas e países constitúen o núcleo do labor da redPEA. Estas tarefas contribúen a: 

- Afondar o coñecemento, a comprensión e o respecto cara a outras culturas;
- Permitir que os mozos aprenden máis  da súa propia cultura, profundicen nas súas raíces culturais e reafirmen a súa propia identidade; 
- Sensibilizar sobre a necesaria que resulta a cooperación internacional para abordar os problemas mundiais contemporáneos.


Ningún comentario:

Publicar un comentario