sábado, 5 de outubro de 2013

10- Monigote na gaiola - Gaiola de Faraday


PRECISAMOS: Unha gaiola metálica pequena, un par de monigotes de papel e un par de globos.

PROCESO:  1º-  Enchemos un globo de aire e logo o frotamos cun anaco de la para cargalo de electricidade e, finalmente, achegamos o globo a un dos monigotes de papel. A unha certa distancia os monigotes experimentan unha forza de atracción e saltan cara ao globo cargado de electricidade. Si repetimos o experimento colocando o monigote nunha gaiola metálica pequena vemos que non aparece forza de atracción e o monigote permanece en repouso no interior da gaiola.

EXPLICACIÓN:  Ao aproximar o globo cargado de electricidade prodúcese unha interacción eléctrica entre as cargas do globo e as cargas dos monigotes neutros. Como consecuencia de devandita interacción eléctrica prodúcese unha redistribución de cargas na superficie dos monigotes, de maneira que as cargas de signo contrario ás cargas do globo acumúlanse nas proximidades deste.
Finalmente, a forza eléctrica atractiva entre cargas de distinto signo fai que os monigotes neutros salten cara aos globos cargados de electricidade. Na electrización por indución (sen contacto) a redistribución de cargas na superficie do corpo neutro (o monigote) é temporal e desaparece ao afastar o corpo cargado (o globo). Por outra banda, podemos illar un corpo da interacción eléctrica si o metemos no interior dun condutor metálico (unha gaiola de Faraday). É o que sucede ao meter o monigote no interior da nosa gaiola metálica. Ao aproximar o globo cargado de electricidade vemos que o monigote non experimenta atracción eléctrica.

Ningún comentario:

Publicar un comentario