luns, 30 de novembro de 2015

Novos Obxectivos (17) do Desenvolvemento Sustentable (ODS) NO 70ª Aniversario da ONU

Antecedentes: A nova axenda sobre o desenvolvemento sustentable baséase nos resultados do Cume Mundial sobre o Desenvolvemento Sustentable de 2002, o Cume de 2010 sobre os ODM, os resultados da Conferencia das Nacións Unidas sobre o Desenvolvemento de 2012 (Río+20) e a posición de persoas  de todo o mundo. 
Recoñecendo os éxitos dos ODM, os países acordaron en  "O futuro que queremos", o documento final de Río+20, establecer un grupo de traballo de composición aberta que formulase un conxunto de obxectivos do desenvolvemento sustentable co fin de examinalo e adoptar as medidas  apropiadas 
Por este motivo os Xefes de Estado, representantes de alto rango das Nacións Unidas dirixentes gobernamentais e organizacións da sociedade civil reuníronse do 25 ao 27 de setembro en Nova York durante o 70º período de sesións da Asemblea Xeral da ONU, para a histórica adopción dos novos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS):  https://myworld2030.org 
Obxectivos do Desenvolvemento Sustentable (ODS) . Estes son:
Obxectivo 1: FIN Á POBREZA 
Poñer fin á pobreza en todas as súas formas en todo o mundo 
Obxectivo 2: FAME CERO 
 Poñer fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da nutrición e promover a agricultura sustentable 
Obxectivo 3: SAÚDE E BENESTAR 
Garantir unha vida sa e promover o benestar para todos en todas as idades 
Obxectivo 4: EDUCACION DE CALIDADE 
Garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe 
durante toda a vida para todos 
Obxectivo 5: IGUALDADE DE XÉNERO 
Lograr a igualdade entre os xéneros e o empoderamiento de todas as mulleres e nenas 
Obxectivo 6: AUGA LIMPA E SANEAMENTO 
Garantir a dispoñibilidade de auga e a súa ordenación sustentable e o saneamento para todos 
Obxectivo 7: ENERXIA ALCANZABLE E NON CONTAMINANTE 
Garantir o acceso a unha enerxía alcanzable, segura, sustentable e moderna para Todos 
Obxectivo 8: TRABALLO DECENTE E CRECEMENTO ECONOMICO 
 Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e 
produtivo e o traballo decente para todos 
Obxectivo 9: INDUSTRIA, INNOVAVION E INFRAESTRUTURA 
Construír infraestrutura resiliente, promover a industrialización inclusiva e sustentable e 
fomentar a innovación 
Obxectivo 10: REDUCIÓN DAS DESIGUALDADES 
Reducir a desigualdade en e entre os países
Obxectivo 11: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTABLES 
Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables
Obxectivo 12: PRODUCIÓN E CONSUMO RESPONSABLES 
Garantir modalidades de consumo e produción sustentables
Obxectivo 13: ACCION POLO CLIMA
Adoptar medidas urxentes para combater o cambio climático e os seus efectos
Obxectivo 14: VIDA SUBMARINA 
Conservar e utilizar en forma sustentable os océanos, os mares e os recursos mariños para o desenvolvemento sustentable
Obxectivo 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Protexer, restablecer e promover o uso sustentable dos ecosistemas terrestres, efectuar unha ordenación sustentable dos bosques, loitar contra a desertificación, deter e reverter a
degradación das terras e poñer freo á perda da diversidade biolóxica
Obxectivo 16: PAZ, XUSTIZA E INSTITUCIÓNS  SÓLIDAS 
https://drive.google.com/file/d/0Bzq3J0RIPD9KR0h3ZVYtLVJ1TlQ4Qk5vWDJ4b2dXVS1nUVpz/view?usp=sharingPromover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e crear institucións eficaces, responsables e inclusivas a todos os niveis
Obxectivo 17: ALIANZAS PARA LOGRAR Os OBXECTIVOS
 Fortalecer os medios de execución e revitalizar a alianza mundial para o desenvolvemento sustentable
Ver en castelán
Puntos a destacar pola UNESCO

Queres votar facendo unha enquisa cales son para ti os 6 prioritarios?

Ningún comentario:

Publicar un comentario