venres, 20 de novembro de 2015

20 de novembro - Día Universal do Neno - Mensaxe do Secretario Xeral da ONU

O Día Universal do Neno está dedicado a promover o benestar e os dereitos humanos dos nenos do mundo, especialmente os que sofren os efectos da pobreza, os conflitos armados, a discriminación e a explotación. O 20 de novembro, data en que se celebra, conmemora o día en que en 1989 a Asemblea Xeral das Nacións Unidas adoptou a Convención sobre os Dereitos do Neno. Hoxe reafirmamos a nosa obrigación de facer todo o que estea ao noso alcance para que todos os nenos poidan sobrevivir e prosperar, aprender e crecer, facer oír a súa voz e alcanzar o seu pleno potencial.

Este ano, desexo facer fincapé na importancia de asegurar que os compromisos contraídos pola comunidade internacional cos nenos do mundo esténdense a un grupo de nenos que a miúdo queda no esquecemento ou non se adoita ter en conta: os dos que están privados da súa liberdade.


Demasiados nenos languidecen no cárcere ou en centros de saúde mental ou padecen outras formas de peche. Algúns nenos son vulnerables porque son migrantes, solicitantes de asilo, non teñen fogar ou caen presa da delincuencia organizada. Non importa cales son as circunstancias: a Convención estipula que a privación de liberdade debe ser unha medida de último recurso, aplicada durante o menor tempo posible. O noso obxectivo debe consistir en buscar o interese superior do neno, evitar a privación de liberdade e promover medidas alternativas a esa privación.

Tendo isto presente, e atendendo a unha solicitude formulada pola Asemblea Xeral, as Nacións Unidas están a preparar un estudo de alcance mundial co obxectivo de obter un panorama da escala e as condicións dos nenos privados de liberdade e garantir a protección dos seus dereitos. Para o estudo reuniranse datos pertinentes e determinaranse as boas prácticas que logo axudarán aos países para darse unha idea da magnitude do preocupante fenómeno e a concibir medidas para combatelo. Unha coalición de axentes das Nacións Unidas reuniuse para xuntar recursos e coñecementos especializados para levar adiante o estudo. Apoio firmemente esta iniciativa e exhorto aos Estados Membros a que fagan o mesmo.

A celebración deste ano ocorre nun momento en que 60 millóns de persoas víronse obrigadas a abandonar os seus fogares , máis que en calquera outro momento desde a segunda guerra mundial. Case a metade deles son nenos que foxen da opresión, o terrorismo, a violencia e outras violacións dos seus dereitos humanos. Esta celebración tamén ten lugar tras a histórica aprobación da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable, que pode sinalar o camiño cara a sociedades pacíficas, prósperas e incluyentes para todos. O logro dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable dependerá fundamentalmente de que se chegue aos nenos máis vulnerables.

No Día Universal do Neno, reafirmemos o noso compromiso cun futuro no que ningún neno quede á zaga, incluídos os nenos privados de liberdade.Ningún comentario:

Publicar un comentario