mércores, 18 de setembro de 2013

Que é a Unesco ?

A Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura, UNESCO fundouse o 4 de novembro de 1946, despois da II Guerra Mundial,  co obxectivo de contribuir á paz e á seguridade no mundo mediante a educación, a ciencia, a cultura e as comunicacións.

Adícase, entre outras tarefas, a orientar ós pobos nunha xestión máis eficaz do seu propio desenrrolo a través dos recursos naturais e os valores culturais, coa finalidade de obter o maior proveito posible da modernización, sen que por iso perdan a identidade e a diversidade culturais.

Na educación, este organismo asigna prioridade ó logro da educación elemental adaptada ás necesidades actuais. Colabora coa formación de docentes, planificadores e vivenda, administradores educacionais e alenta a construción de escolas e a dotación do equipo necesario para o seu funcionamento.

As actividades culturais buscan a salvagarda do patrimonio cultural mediante o estímulo da creación, a creatividade e a preservación das entidades culturais e tradicións orais, así como a promoción dos libros e da lectura.

En materia de información, a UNESCO promociona a libre circulación de ideas por medios audiovisuais, fomenta a liberdade de prensa e a independencia, o pluralismo e a diversidade dos medios de información, a través do Programa Internacional para a Promoción da Comunicación.

Críticas: Dende a súa creación tivo e está a ter moitas críticas  pois como dí o refrán "Nunca chove a gusto de todos". Unha das últimas máis polémicas foi a de incluir  a Palestina como estado membro da UNESCO.

Patrimonio da Humanidade

Premios:  De Artesanía, De Ciencias, Cidades pola Paz, José Martí, De Música, De Cultura Árabe ....

Atlas de linguas en perigo

Escolas Asociadas

Memoria do mundo

Máis


Ningún comentario:

Publicar un comentario